Author: Kallis Antounas

Οι Alexis Sunder και Ezgi Akgurgen, μέλη του δικοινοτικού συγκροτήματος Island Seeds, λένε ότι ύπαρξη του συγκροτήματος είναι χάρη στο Σπίτι της Συνεργασίας και το «United by sound» project. Μιλούν, επίσης, για το νέο τους άλμπουμ «Beginnings». Αναφέρουν ότι αντανακλά το μουσικό υπόβαθρο των μελών του σχήματος, με «ηλιόλουστες» και θετικές μελωδίες και στίχους που μιλούν για αυτοανακάλυψη, επικοινωνία και ξεπέρασμα των εμποδίων στη ζωή. Αναφέρουν επίσης ότι «ζηλεύουν το Stray Cat»(στίχος από τραγούδι, ελλ. «Αδέσποτη Γάτα»). Δήλωσαν ότι «υπάρχει κάτι το επαναστατικό στον τρόπο που οι αδέσποτες γάτες πλανιούνται στους δρόμους, σαν να τους ανήκει ο τόπος. Μετά προσπαθείς…

Read More

Alexis Sunder and Ezgi Akgurgen, members of the bicommunal group Island Seeds, say that the Home for Cooperation and “United by sound” project is to thank for the existence of the band. They speak about their new album “Beginnings”. They say that it reflects the different music backgrounds of the group members, with “sunny” and positive melodies and lyrics speaking about self-discovery, communication and getting over obstacles in life. They also mentioned that they “envy the Stray Cat”. They stated that “there is a bit of a rebellious act to the way a stray cats sorts of wander around streets…

Read More

Ο γνωστός κύπριος καλλιτέχνης Χαμπής Τσαγκάρης, γνωστός ως Χαμπής ο Χαράκτης, αναφέρει ότι η Σχολή Χαρακτικής που εγκαθίδρυσε δίνει την ευκαιρία στην νέα γενιά να γίνουν σπουδαίοι χαράκτες. Αναφέρει ότι οφείλει την πορεία του στην τέχνη στον δάσκαλό του Τάσσο. Συγκεκριμένα δήλωσε, «Εκάλεσε με επήα στην Αθήνα στο εργαστήρι του. Εστράφηκα που λλόου του τζιε δεν έθελα να γίνω τίποτε άλλο εκτός που χαράκτης.» Δήλωσε επίσης ότι νιώθει ευγνώμων για τους ανθρώπους που τον πρότειναν και εργάστηκαν για την βράβευσή του από την «Europa Nostra». Αναφέρθηκε στην πολύχρονη δουλειά που πέτυχε παγκύπρια η Σχολή του. Δήλωσε, επίσης, ότι στο θέμα…

Read More

The well-known Cypriot artist Hambis Tsangaris, known to the public as Hambis the printmaker, said that the School for Printmaking which he has established long before is giving opportunity to the new generation to become great printmakers. He says that he owes his career in arts to his teacher Tassos. Particularly he said, “He invited me to Athens to his workshop. I returned from him and I didn’t want to become anything else other than a printmaker.” He also mentioned that he feels grateful for the people that proposed his candidacy and worked for his award from “Europa Nostra”. He…

Read More

Η πρόκληση της εξασφάλισης στέγασης και διαβίωσης βαθαίνει την αβεβαιότητα για το μέλλον της τουρκοκυπριακής νεολαίας, δήλωσε η Çise Mevlit, Πρόεδρος της Νεολαίας CTP(Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα). Είπε, επίσης, ότι η δυσκολία της απόκτησης ταυτότητας για άτομα που γεννήθηκαν από μεικτούς γάμους αυξάνεται και γίνεται ζήτημα. «Η διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας και ο σεβασμός του δικαιώματος στην ταυτότητα θα αναζωογονήσει την ελπίδα και θα ενισχύσει τη συνολική ευημερία της κοινωνίας», ανέφερε συγκεκριμένα. Για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η τουρκοκυπριακή νεολαία καθώς και τις συνέπειες του άλυτου Κυπριακού, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με την Çise Mevlit, Πρόεδρο της Νεολαίας CTP, σε…

Read More

 Çise Mevlit, President of the CTP Youth said that the challenge of ensuring housing and livelihood is deepening the uncertainty about the future of the Turkish Cypriot youth. She said, also, that the difficulty of identity acquisition for individuals born out of mixed marriages is growing to become an issue. “Ensuring economic stability and respecting the right to identity will rejuvenate hope and enhance the overall welfare of society”, she mentioned specifically. About the issues that the Turkish Cypriot youth is facing as well as the consequences of the unresolved Cyprus issue, we had the chance to discuss with Çise…

Read More

Ο ρόλος των ΜΚΟ πρέπει να είναι συμπληρωματικός ως προς τις κρατικές δομές και πολιτικές καθώς τα ζητήματα, που συχνά καλούνται οι ΜΚΟ να αντιμετωπίσουν είναι θεμελιώδους σημασίας για μια ευνομούμενη κοινωνία, δήλωσε η Άντρεα Κώστα, λειτουργός προγραμμάτων στο Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας (ΣυΚεΣΟ). Ανέφερε πως το ΣυΚεΣΟ μέσα από την Γραμμή Βοήθειας που παρέχει, βοηθούν άτομα που αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις. Πιστεύουν στην αξιοποίηση νέων, εναλλακτικών μεθόδων για την ενημέρωση και την προώθηση κοινωνικών και άλλων ζητημάτων. «Δεν χρειάζεται να γίνονται συζητήσεις και εκδηλώσεις μόνο σε κλειστές αίθουσες για να ακουμπήσουμε ακόμη και τόσο σοβαρά κοινωνικά ζητήματα όπως αυτό…

Read More

Antrea Kosta, a project manager at the Advisory Center for the Support of the Family (SIKESO) said the role of NGOs must be complementary to state structures and policies as the issues that NGOs are often called upon to address are of fundamental importance for a well-off society. She stated that SIKESO through the Helpline it offers, helps people who are facing different challenges. She believes the use of new, alternative methods to inform and promote social and other issues. «Discussions and events do not need to be held only in closed rooms to touch upon even such serious social…

Read More

“The Beautiful Lefkara”, a Cyprus delight factory operating in Lefkara dating back 100 years, is known as a frequent destination for visitors to the region. Voice International visited Lefkara and secured an interview with the owners of the world-renowned Cyprus delight industry “The beautiful Lefkara”, Theodoros and Mary Kramvidis. “The history of making loukoumi dates back more than 100 years”, the owners said. They mentioned that the continuation of the tradition of making delicious loukoumi is also important for tourism in Lefkara. Lefkara has been a place of coexistence of the two communities and the search for Cypriot identity can…

Read More

Τα «ωραία Λεύκαρα», ένα εργοστάσιο λουκουμιών στο ομώνυμο χωριό που χρονολογείται πάνω από 100 χρόνια, είναι γνωστό ως ένας γνωστός προορισμός για τους επισκέπτες στην περιοχή. Το Voice International επισκέφτηκε τα Λεύκαρα και εξασφάλισε συνέντευξη των ιδιοκτητών, του παγκοσμίου φήμης εργοστασίου λουκουμιών «Τα ωραία Λεύκαρα», τους Θεόδωρο και Μαίρη Κραμβίδη. «Η ιστορία της παρασκευής λουκουμιών χρονολογείται πάνω από 100 χρονών», ανέφεραν οι ιδιοκτήτες. Ανέφεραν ότι είναι σημαντική η συνέχεια της παράδοσης κατασκευής λουκουμιών και για τον τουρισμό στα Λεύκαρα. Τα Λεύκαρα υπήρξαν χώρος συνύπαρξης των δύο κοινοτήτων και η αναζήτηση της κυπριακής ταυτότητας μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση της ειρήνης.…

Read More