Σεβήρος Κούλας: «Το κάθε φεστιβάλ είναι ένα τούβλο για την πολιτεία του μέλλοντος που θέλουμε να κτίσουμε» - Voice International